Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach
Serdecznie witamy na stronie Gimnazjum imienia Władysława Kowala we Włodowicach. roku. Gosci online: 1     
"Dobry Start" (03.07.2018)
RODO - IODO (24.05.2018)
Zakończenie roku szkolnego (20.06.2017)
adres:
Włodowice, ul. Krakowska 13
telefon:
34 315 30 36
e-mail:
szkola@gim.wlodowice.pl
strona www:
www.gim.wlodowice.pl


RODO - IODO (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)RODO - IODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach
Pan Jacek Majak tel. 502 740 777
mail: kontakt@rodo.radomsko.pl


Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach
42- 421 Włodowice, ul.Krakowska 13 Tel. 34 3153030
reprezentowana przez Dyrektora Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
- osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
- podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
9. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem


Wykonał Mateusz Fiuto dla Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2006-2018 gim.wlodowice.pl