Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach
Serdecznie witamy na stronie Gimnazjum imienia Władysława Kowala we Włodowicach. roku. Gosci online: 1     
"Dobry Start" (03.07.2018)
RODO - IODO (24.05.2018)
Zakończenie roku szkolnego (20.06.2017)
adres:
Włodowice, ul. Krakowska 13
telefon:
34 315 30 36
e-mail:
szkola@gim.wlodowice.pl
strona www:
www.gim.wlodowice.pl


DOKUMENTY


Dokumenty
Statut
Regulamin szkoly
Wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego
Program wychowawczy
Koncepcja pracy Gimnazjum
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Gimnazjum im. Wladyslawa Kowala we Wlodowicach
Harmonogram uroczystosci 2015/2016
Plan pracy Gimnazjum
Tematyka spotkan i szkolen Rady Pedagogicznej. Tematyka spotkan z rodzicami
Odjazdy autobusów szkolnych
Szkolny system bezpieczenstwa
Szkolny zestaw podreczników
Szkolny zestaw programów nauczania
Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2012/2013
Ocenianie zachowania uczniów według statutu
Kryteria ocen z zachowania
Plan zajec dodatkowych
Szkolny Program Profilaktyki
Plan realizacji sciezek edukacyjnych
EWD gimnazjalne
Dni wolne od zajec dydaktycznych
Procedura zwalniania z WDZ i religii
Procedura wyboru zajec artystycznych, technicznych oraz dodatkowych zajec z wychowania fizycznego
Wyniki egzaminów 2012-2013
Wyniki egzaminów 2014
Wyniki egzaminów 2015
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy
Fonoholizm - procedury postępowania


Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoly

Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016
Regulaminy nadzoru, ewaluacji i kontroli
Arkusz obserwacji zajec
Plan wewnatrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
Ewaluacja - krok po kroku
Jak byc doskonalym nauczycielem?
Wymagania Szkoly w Nadzorze Pedagogicznym
System Ewaluacji Oswiaty - Nadzór Pedagogiczny


Projekty Edukacyjne w Gimnazjum

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum
Zasady i warunki realizacji
Procedura realizacji projektu gimnazjalnego
Uchwala rady pedagogicznej w sprawie zmian statutu szkoly kryteriów oceny zachowania ustalonej przez wychowawce klasy
Dokumentacja: deklaracja, kontrakt, karta projektu, karta oceny projektu, sprawozdanie z realizacji


Raport z ewaluacji wewnetrznej 2010-2011
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2011-2012
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2012-2013
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2013-2014
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2014-2015
Raport z ewaluacji całościowej


Wykonał Mateusz Fiuto dla Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2006-2018 gim.wlodowice.pl