Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach
Serdecznie witamy na stronie Gimnazjum imienia Władysława Kowala we Włodowicach. roku. Gosci online: 1     
"Dobry Start" (03.07.2018)
RODO - IODO (24.05.2018)
Zakończenie roku szkolnego (20.06.2017)
adres:
Włodowice, ul. Krakowska 13
telefon:
34 315 30 36
e-mail:
szkola@gim.wlodowice.pl
strona www:
www.gim.wlodowice.pl


 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Czy lubisz chodzić do szkoły?
 bardzo lubię
 lubię
 średnio, mam z tym problem
 nie lubię chodzić do szkoły
IM Sonda v1.5
Strona istnieje od: 4657 dni

hasło: włodowice
Nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach kompetencje - 2013/2014
1. mgr Andrzej Jureczko - dyrektor szkoły - nauczyciel matematyki w klasach IIIa i IIIb, nadzór pedagogiczny nad szkołą, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, nadzór nad sal?sportow?i domem nauczyciela.
2. mgr Katarzyna Sarnik - nauczyciel języka polskiego w klasach IIab i IIIab, wychowawca klasy IIa, informatyka w klasie IIIa, zajęcia dodatkowe: kółko z języka polskiego i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
3. mgr Maria Kleszcz - nauczyciel języka angielskiego w klasach Iab oraz IIIab, zajęcia dodatkowe: kółko z języka angielskiego i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
4. mgr Magdalena Trefu?- nauczyciel języka niemieckiego w klasach Iab, IIab i IIIab i języka polskiego w kl. Ia, wychowawca klasy Ia, zajęcia dodatkowe: kółko z języka niemieckiego i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
5. mgr Tomasz Hadrych - nauczyciel wychowania fizycznego chłopców w klasach Iab, IIab i IIIab oraz dziewcząt w klasach IIIab, zajęć artystycznych w kl.IIb i IIIb- taniec, wychowawca klasy IIIb, doradca zawodowy, zajęcia dodatkowe: kółko siatkarskie i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
6. mgr Martyna Prewendowska- nauczyciel języka angielskiego w klasach IIab oraz informatyki w klasach Iab, IIab i IIIb , zajęcia dodatkowe: kółko z języka angielskiego i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole, strona internetowa szkoły.
7. mgr Karolina Przeworowska- nauczyciel historii w klasie IIIb, i WD?w klasach Iab, IIab i IIIab, wiedzy do społeczeństwa w klasach IIab i IIIab, zajęcia dodatkowe: kółko z historii WOS i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
8. mgr Elżbieta Zabochnicka-Jureczko - nauczyciel geografii w klasach Iab , IIab i IIIab, wychowawca klasy IIb, nauczyciel bibliotekarz: , zajęcia dodatkowe: kółko z geografii i wspomaganie uczniów i rodziców, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
9. mgr Małgorzata Mus - nauczyciel religii w klasach Iab, IIab i IIIab, pedagog szkolny, zajęcia dodatkowe: kółko z religii i wspomaganie uczniów i rodziców, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
10. mgr Magdalena Latusek - nauczyciel języka polskiego w kl. Ib, nauczyciel oligofrenopedagog i socjoterapeuta, zajęcia rewalidacyjne, wspomaganie uczniów i rodziców, nauczanie indywidualne.
11. mgr Elżbieta Kowalczyk nauczyciel matematyki w klasach Iab i IIa, techniki klasach Iab, zajęcia dodatkowe: kółko z matematyki i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
12. mgr Małgorzata Odyjas - nauczyciel fizyki i chemii w klasach Iab , IIab i IIIab oraz techniki w klasach IIab, zajęcia dodatkowe: kółko z fizyki i chemii i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
13. mgr Iwona Śrubarczyk - nauczyciel wychowania fizycznego dziewcząt w klasach Ia i Ib, IIab i IIIab, wychowawca klasy IIIa, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasach IIIab oraz nauczyciel zajęć artystycznych w kl. IIa - taniec, nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęcia dodatkowe: kółko siatkarskie i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
14. mgr Agnieszka Gruk - nauczyciel muzyki w klasach Iab, plastyki w klasach IIab i zajęć artystycznych w klasach IIIb zajęcia dodatkowe: kółko i wspomaganie uczniów zajęć artystycznych, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
15. mgr Jolanta Janoska - nauczyciel nauczania indywidualnego dla ucznia niepełnosprawnego, zajęcia dodatkowe: kółko informatyczne i wspomaganie ucznia i rodziców.
16. mgr Lucyna Koclęga- nauczyciel biologii w klasach Iab i IIab i IIIab oraz nauczyciel świetlicy, zajęcia dodatkowe: kółko i wspomaganie uczniów z biologii, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
17. mgr Agata Mucha - nauczyciel historii w klasach Iab, IIab i IIIa, zajęcia dodatkowe: kółko z historii i wspomaganie uczniów, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
18. mgr Magdalena Konarska - sekretarz szkoły.
19. Lidia Kapuśniak - sprzątaczka szkoły.
20. Maciej Gruk - konserwator szkoły.
21. Barbara Skorupa - woźna szkoły.
22. Andrzej Cierpiński - konserwator sali sportowej.
23. Marianna Bilnik - sprzątaczka sali sportowej.

PRZYDZIA?CZYNNOŚCI I ZADA?DLA NAUCZYCIELI wg planu pracy na rok szkolny 2013/2014
1.p. K. Sarnik - odpowiedzialna za sal?Nr 4, wychowawstwo klasy IIa, OKE, WOŚP, ewaluacja wewnętrzna, konkursy: recytatorski, polonistyczny. Koordynator zespołu humanistycznego uczestnictwo w RP i w uroczystościach szkolnych, Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
2. p. M. Kleszcz - odpowiedzialna za sal?Nr 5, OKE, konkursy z języka angielskiego oraz nawiązanie kontaktu ze szkołą Holandia - Nijmegen, ewaluacja wewnętrzna WOŚP, uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i w uroczystościach szkolnych. Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
3. p. J. Janoska - Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i w uroczystościach szkolnych. stała współpraca z uczniem upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i w zespole wspomagającym uczniów, WOŚP, OKE, ewaluacja wewnętrzna. Nawiązanie współpracy z Fundacj?dla dzieci niepełnosprawnych. Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
4. p. T. Hadrych - odpowiedzialny za sal?sportow? siłownie, zawody sportowe, WOŚP boisko trawiaste, zajęcia UKS- drużyna piłki nożnej , wychowawstwo klasy III b, dzie?sportu i dziecka, Koordynator Sport dla wszystkich, Polska Biega, uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych, OKE, ewaluacja wewnętrzna, doradca zawodowy Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata
5. p. A.Mucha, K.Przeworowska - odpowiedzialny za sal?Nr 10, OKE, Koordynator Święta Zmarłych mogiły poległych podczas I i II wojny światowej oraz Dnia flagi i 3 maja, Góra Grosza, konkursy: pożarniczy, historyczny, patriotyczny. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych. Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata. WOŚP
6. p. E. Zabochnicka - Jureczko - odpowiedzialna za sal?Nr 8, bibliotek? księgozbiór, konkursy geograficzny i Polska w Europie. Wychowawstwo klasy II b, ksero, OKE, Koordynator wycieczek szkolnych i WOŚP, ewaluacja wewnętrzna Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i w uroczystościach szkolnych, komers Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
7. p. E. Kowalczyk - odpowiedzialna za sal?Nr 6, ewaluacja wewnętrzna, konkursy: matematyczny, techniki. OKE. Konkurs ruchu drogowego, Plan lekcji- dyżury nauczycielskie, uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i w uroczystościach szkolnych. WOŚP, Fundusz Socjalny Szkoły Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
8. p. M. Odyjas - odpowiedzialna za sal?Nr 2, konkursy: fizyczny, chemiczny, ruchu drogowym, ewaluacja wewnętrzna, Koordynator Świąt Bożego Narodzenia Plan lekcji, dyżurów. Koordynator WOŚP, zaproszenia, dyplomy, OKE. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych. Sprzątanie Świata. Inne, które powierzy dyrektor szkoły.
9. p. M. Trefu?- konkursy z języka niemieckiego, opiekun Samorządu Szkolnego. Koordynator Dnia Samorządności, ewaluacja wewnętrzna. Nawiązanie kontaktu ze szkołą w Niemczech lub Austrii. OKE, WOŚP, uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych. Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata. Wychowawca klasy Ia
10. p. M. Mus - pedagog szkolny -zagadnienie wychowawczo -opiekuńcze uczniów współpraca z OPDziR, PPP, Policj? GOPS, OKE, WOŚP, Program profilaktyczny i wychowawczy, ewaluacja wewnętrzna Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych odpowiedzialność za zajęcia w rekolekcje szkolne, OKE, Fundusz Socjalny Szkoły , WOŚP ,msze szkolne, ewaluacja wewnętrzna Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
11. p. M. Prewendowska - odpowiedzialna za sal?Nr 9 i powierzony tam sprzęt, konkursy z języka angielskiego, WOŚP, OKE Strona www gimnazjum, nawiązanie kontaktu ze szkołą w Anglii lub Irlandii, uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych. Koordynator Dnia Niepodległości, ewaluacja wewnętrzna Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
12. p. A. Gruk - nauka piosenek na uroczystości szkolne, CHÓR, konkursy: plastyczny. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych. Inne, które powierzy dyrektor szkoły. OKE, WOŚP. Kartki świąteczne - wielkanocne, kartki świąteczno- noworoczne. Koordynator Dzie?Europejskiej.
13. p. L. Koclęga - odpowiedzialna za sal?Nr 7, dowóz i dożywianie uczniów, świetlice szkoln?Koordynator zakończenia roku szkolnego, wychowawca klasy Ib dyżur na stołówce Mikołajki, Walentynki. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, organizowanie uroczystości szkolnych Inne które powierzy ci dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
14. p. I. Śrubarczyk - odpowiedzialny za sal?gimnastyczn? siłownie, zawody sportowe, boisko trawiaste, zajęcia UKS - drużyna piłki siatkowej, Polska Biega, wychowawstwo kl. II a, ewaluacja wewnętrzna, Koordynator Dzie?Sportu i Dziecka, Sport dla wszystkich, WOŚP Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, organizowanie uroczystości szkolnych . Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.
15. M. Latusek - stała współpraca z uczniami upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. OKE, kronika szkolna, redagowanie pism, WOŚP, PPP, Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych . Koordynator zakończenia roku szkolnego, Koordynator wspomagania uczniów Inne, które powierzy dyrektor szkoły. Sprzątanie Świata.

Stałe zespoły nauczycielskie Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach w roku szkolnym 2013/2014
1. ewaluacji wewnętrznej
Dyrektor szkoły- p. A.Jureczko
Osoby koordynujące - p.K.Sarnik, p.M.Prewendowska, p.M. Kleszcz, Przewodnicząca/y SU oraz wszyscy nauczyciele szkoły
2. wspomagania uczniów
Osoba koordynująca - p. M.Latusek we współpracy wszystkich wychowawców klas
3. zmian w statucie szkoły
Osoba koordynująca - p. A.Mucha, K.Przeworowska
Członkowie - p. M. Mus, p. M.Trefu? p. M.Kleszcz
4. planu zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycielskich
Osoba koordynująca - p. M.Odyjas
Członkowie - p. L. Koclęga, p. E. Kowalczyk
II . Zespoły przedmiotowe - organizacyjne:
1. matematyczno-przyrodniczy - osoba koordynująca - p. Elżbieta Kowalczyk
2. humanistyczno- historyczny - osoba koordynująca - p. Katarzyna Sarnik
3. języków obcych i współpracy szkół za granic? osoba koordynująca - p. Maria Kleszcz
4. sportowo-rekreacyjny i doradca zawodowy - osoba koordynująca - p. Tomasz Hadrych
5. artystyczno- plastyczno - muzyczny - osoba koordynująca - p. Agnieszka Gruk
6. organizacji wyjazdów i wycieczek szkolnych oraz czytelnictwem- osoba koordynująca - p. Elżbieta Zabochnicka-Jureczko
7. bezpieczeństwa uczniów w szkole, współpracy z rodzicami i pomocy społecznej oraz sądem, PPP, OPDziR, policj?i profilaktyk?SzPP - osoba koordynująca - p. Małgorzata Mus, p.M.Latusek
8. dowożeniem uczniów do i ze szkoły zapewnieniem opieki i dożywianiem w szkole oraz sprawami wychowawczymi SzPW -osoba koordynująca- L.Koclęga
9. analizy jakościowej i ilościowej wyników egzaminów gimnazjalnych - osoba koordynująca - p. Małgorzata Odyjas
10. wprowadzanie zmian i informacji na stron?internetow?szkoły- osoba koordynująca - p. Martyna Prewendowska
11. konkursów przedmiotowych w szkole - osoba koordynująca - p. Magdalena Trefu?br /> 12. opiek?zdrowotn?i udzielaniem pomocy przedlekarskiej - osoba koordynująca - p. Iwona Śrubarczyk
13. współprac?z organem prowadzącym i ZEASiP - osoba koordynująca - p. Jolanta Janoska

Wykonał Mateusz Fiuto dla Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2006-2018 gim.wlodowice.pl